Välkommen till

SD Danderyd

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Vision Danderyd - Vår vision är att Danderyd förblir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal. För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Vi ser framför oss en kommun med mångfald, men ställer oss klart negativa till mångkulturalism. De människor som kommer hit för att stanna bör i största möjliga mån assimileras. Därför ska kommunen inte aktivt delta i, eller finansiera – utöver vad lagen kräver – t.ex. hemspråk och andra åtgärder som undergräver assimilering. Kommunen är, och skall vara självständig, samtidigt som vi måste förstå och ta hänsyn till vår geografiska placering. Vi gränsar till Stockholm och ett antal andra stora kommuner vilket påverkar oss på olika sätt. Vårt läge är attraktivt med tunnelbana som på tio minuter tar oss in till Stockholms innerstad, en lång kustremsa mot havet samt stora grönområden. Vi skall värna om det naturarv vi har, men samtidigt inte vara rädda för att utvecklas med regionen. Det är viktigt att vi i kommunen ligger steget före, så att vi kan anpassa vår bebyggelse och miljö på ett sätt vi själva anser bäst innan regionens expansion påtvingar oss förändringar vi inte kan påverka. Vi vill skapa ett samhälle där alla skall kunna leva ett värdigt liv oavsett förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att det lönar sig att arbeta och att utbilda sig. Vi motsätter oss ett samhälle där individen fördummas och görs beroende av staten eller kommunen; målet måste vara att klara sig själv. För att främja detta ser vi väldigt positivt på ökat medborgarinflytande och större transparens från kommunen i viktiga frågor. Vi menar att vikten av samhörighet och gemenskap inte får förringas, då den skapar den solidaritet som i sin tur ligger till grund för välfärdsstaten. Demokrati, yttrandefrihet, sekularism samt sexuella minoriteters och handikappades lika rättigheter är självklarheter och inget vi någonsin får tumma på. Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättning, men motsäger oss speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilka vi anser förnekar människans natur. Vi ser det som självklart att alla respekteras och behandlas lika oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till detta. Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

SD Danderyds budgetförslag 2022

SD Danderyds budgetförslag 2022

Sverigedemokraterna Danderyd föreslår i sitt budgetförslag för 2022 en kommunal skattesats på 17:95 kr, vilket innebär en skattesänkning på 80 öre (jämfört med 2021 skattesats). Skattesänkningen innebär att en Danderydsbo med förvärvsinkomst på 500 000 kr om året får nästan 4000 kr mer i plånboken 2022. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär ett positivt resultat om ca 86 mnkr […]

läs mer
Det här är Sverigedemokraterna

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län